Gabinet Onkologiczny Jerzy Wydmański

     Profesor nadz. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański jest pracownikiem naukowo-badawczym w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach i pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Radioterapii. Jest autorem około 80 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i ponad 160 doniesień zjazdowych z zakresu onkologii.      

     Od 24 lat bardzo aktywnie prowadzi działalność kliniczną również poza Instytutem Onkologii, obecnie jako konsultant onkologiczny w 4 szpitalach oraz 3 poradniach onkologicznych: w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi oraz w Dąbrowie Górniczej. Jest pomysłodawcą Ośrodków Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów.